Zavod Ac-cedo Cankova – »Sproščeno in optimistično skozi vse generacije«

Zavod Ac-cedo Cankova je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen oktobra 2014 in katerega primarna dejavnost je drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje vseh generacij. Zavod ima status  organizacije, ki deluje v javnem interesu, kar je razvidno iz AJPES evidence prostovoljnih organizacij, kjer je voden pod zap. št. 4902-6705243000. Prvotno je zavod organiziral družabne dogodke, katerih namen je bil medgeneracijsko povezovanje s ciljem spontanega prenosa znanja med generacijami in mesečne tematske delavnice za otroke. Hitro se je pokazala otroška radovednost, kreativnost in ustvarjalnost, zato je zavod začel širiti svojo dejavnost v smislu kreativnih tematskih delavnic, s katerimi je sodeloval na vseslovenskih dogodkih, kot so Dan za spremembe, Teden vseživljenjskega učenja, Teden otroka, Simbioza projektu, dogodkih Socialnega tedna,.... Od druge polovice leta 2015 zavod izvaja številne dejavnosti na področju pozitivne vrstniške komunikacije in komunikacije med otroci in starši, med drugim spodbuja pozitivno otroško komunikacijo na različnih slovesnostih, s čimer preko vodenih in kreativnih delavnic v obliki animacij, staršem omogoči brezskrbno doživetje slovesnosti, otrokom pa kreativno in ustvarjalno preživljanje časa.

Pomemben korak pri širitvi svoje primarne dejavnosti – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, je naredil zavod v začetku leta 2016, ko je svojo dejavnost razširil na področje svetovanja podjetjem v Pomurskem prostoru, in sicer:  

  1. na delovnopravnem in socialnem področju v smislu, da so kadrovske evidence in druga dokumentacija v zvezi z delovno silo v skladu s slovensko zakonodajo,
  2. na področju nevrolingivstičnega programiranja z organizacijo seminarjev za delodajalce in delavce na temo, kako lahko sami vplivamo na svoj notranji jaz, na svoja čustva, prepričanja, predstave,…, da bomo bolj optimistični tako v delovnem okolju kot v zasebnem življenju, kar bo izboljšalo kvaliteto preživljanja našega dragocenega časa in doprineslo k osebnemu zadovoljstvu, podjetjem pa stabilen delovni tim, poln delovnega elana, kar se bo kazalo v končnih poslovnih rezultatih in pri dvigu konkurenčnosti na trgu,
  3. na področju izgradnje kvalitetnega in kreativnega delovnega tima z organizacijo eno-, dvo- ali večdnevnih teambuildingov ter drugih seminarjev oz. delavnic z vsebino ciljnega delovanja in vzpostavljanja učinkovitega ter zdravega delovnega okolja s konstruktivno komunikacijo, ki omogoča pozitivno vzdušje delavcev na delovnem mestu in prispeva k večji produktivnosti podjetja,
  4. izvajanjem mediacij (mediacija je postopek mirnega reševanja sporov, v katerem tretja, nevtralna oseba pomaga dvema ali več udeležencem po mirni poti, v relativno kratkem času in z bistveno nižjimi stroški, razrešiti nastali spor) in s tem povezanih seminarjev s področja učinkovite komunikacije in preprečevanja stresa na delovnem mestu.

Preko navedenih aktivnosti zavod že sodeluje, želi pa bistveno okrepiti sodelovanje s pomurskimi podjetji in občinami ter tako pripeljati pomembna znanja v Pomurski prostor in omogočiti dostop do njih v lokalnem okolju, kar prihrani čas in denar lokalnim podjetjem pri osvajanju pomembnih novih znanj. Zaenkrat izvajamo delavnice in seminarje za individualne osebe v Tehnološkem parku Murska Sobota, za delovne time pa na sedežu podjetja na osnovi prehodnega dogovora z vodstvom podjetja.  

 

Zavedamo se, da je optimistična in pozitivno naravnana delovna sila za podjetje ključ k optimalni produktivnosti in uspešnosti podjetja, za družino pa spodbudno in varno družinsko okolje, zato vabljeni, da delovanje našega zavoda spremljate preko spletne strani http://ac-cedo.simplesite.com/ ali preko FB na povezavi https://www.facebook.com/ZavodAccedo/ 

Za dodatne informacije glede delovanja našega zavoda in glede ponudbe naših seminarjev, delavnic, teambuildingov in animacij pa smo dosegljivi na e-mailu: zavod.accedo@gmail.com ali na tel. št. 041-215-032 (Tadeja Pitz Prasl).

 

Veseli bomo vaše pozornosti in sodelovanja z vami.

                                                                                    

                                    Tadeja Pitz Prasl, zakonita zastopnica Zavoda Ac-cedo

 

Zavod Ac-cedo Cankova,

Zavod za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje