Zavod Ac-cedo Cankova – »Sproščeno in optimistično skozi vse generacije«

Zavod Ac-cedo Cankova je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen oktobra 2014 in katerega primarna dejavnost je drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje vseh generacij. Zavod ima status  organizacije, ki deluje v javnem interesu, kar je razvidno iz AJPES evidence prostovoljnih organizacij, kjer je voden pod zap. št. 4902-6705243000. Prvotno je zavod organiziral družabne dogodke, katerih namen je bil medgeneracijsko povezovanje s ciljem spontanega prenosa znanja med generacijami in mesečne tematske delavnice za otroke. Hitro se je pokazala otroška radovednost, kreativnost in ustvarjalnost, zato je zavod začel širiti svojo dejavnost v smislu kreativnih tematskih delavnic, s katerimi je sodeloval na vseslovenskih dogodkih, kot so Dan za spremembe, Teden vseživljenjskega učenja, Teden otroka, Simbioza projektu, dogodkih Socialnega tedna,....

Od druge polovice leta 2015 zavod izvaja dejavnosti na področju pozitivne vrstniške komunikacije in komunikacije med otroci in starši.

Pomemben korak pri širitvi svoje primarne dejavnosti – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, je naredil zavod v začetku leta 2016, ko je svojo dejavnost razširil na področje svetovanja podjetjem v Pomurskem prostoru, in sicer:  

  1. na področju nevrolingivstičnega programiranja z organizacijo seminarjev za delodajalce in delavce na temo, kako lahko sami vplivamo na svoj notranji jaz, na svoja čustva, prepričanja, predstave,…, da bomo bolj optimistični tako v delovnem okolju kot v zasebnem življenju, kar bo izboljšalo kvaliteto preživljanja našega dragocenega časa in doprineslo k osebnemu zadovoljstvu, podjetjem pa stabilen delovni tim, poln delovnega elana, kar se bo kazalo v končnih poslovnih rezultatih in pri dvigu konkurenčnosti na trgu,
  2. na področju izgradnje kvalitetnega in kreativnega delovnega tima z organizacijo eno-, dvo- ali večdnevnih teambuildingov ter drugih seminarjev oz. delavnic z vsebino ciljnega delovanja in vzpostavljanja učinkovitega ter zdravega delovnega okolja s konstruktivno komunikacijo, ki omogoča pozitivno vzdušje delavcev na delovnem mestu in prispeva k večji produktivnosti podjetja,
  3. izvajanjem mediacij (mediacija je postopek mirnega reševanja sporov, v katerem tretja, nevtralna oseba pomaga dvema ali več udeležencem po mirni poti, v relativno kratkem času in z bistveno nižjimi stroški, razrešiti nastali spor) in s tem povezanih seminarjev s področja učinkovite komunikacije in preprečevanja stresa na delovnem mestu.

V letu 2017 je zavod prenovil pritlične prostore domačije, ki se nahaja v čudoviti neokrnjeni naravi prekmurske ravnice, kjer se začne Krajinski park Goričko. S to pridobitvijo je uresničil željo, da se čim več zgoraj navedenih aktivnosti izvede v naravi, ki je obogatena z zelenjem, ptičjim petjem in potokom.

V letu 2018 je zavod nadgradil zgoraj navedene primarne dejavnosti s sprotitveno storitvijo, in sicer možnostjo najema spa sobe (sobe z masažno kadjo) in vzporednega otroškega animacijskega programa, kar predstavlja možnost, da obišče domačijo celotna družina, pri čemer se starša odločita za najem spa sobe, za otroke pa poskrbi animatorka.

 

Za dodatne informacije glede naše ponudbe smo dosegljivi na e-mailu: zavod.accedo@gmail.com ali na tel. št. 041-215-032 (Tadeja Pitz Prasl).

 

Veseli bomo vaše pozornosti in sodelovanja z vami.

                                                                                    

                                    Tadeja Pitz Prasl, zakonita zastopnica Zavoda Ac-cedo

 

Zavod Ac-cedo Cankova,

Zavod za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje